Loading...
Főoldal 2018-01-25T20:11:52+00:00

Munkabiztonsági kultúra

A fenntartható, egész szervezetet átölelő, jól felépített biztonsági kultúra felülről indul és elsősorban a viselkedésen, gondolkodáson alapszik.
Fontos, hogy a biztonságtudatos gondolkodásmód a vállalat minden szintjén megjelenjen.

Egy jól fejlett szervezetben a biztonság ÉRTÉK.

A tréning célja

A szervezt biztonsági kultúrájának fejlesztése, a munkavállalók biztonság tudatosságának növelése minden szinten.
A biztonsági kultúra felépítését az alapoknál, vagyis a vállalatvezetésnél kell kezdeni, majd a középvezetésen át minden dolgozóig el kell juttatni.

Az egyik legfontosabb eleme a vezetőség elkötelezettségének és példamutatásának megnyerése.

A tréning főbb elemei

 • A vezetőség látható elkötelezettsége, példamutatása
 • Célok, felelősségek meghatározása, proaktív lépések a célok eléréséhez
 • A biztonság az első számú szempont
 • Jutalmazás és szankció, pozitív visszajelzés, és intézkedés
 • Kétirányú kommunikáció

Munkabiztonsági oktatás fejlesztése

A tanfolyam célja:

A munkabiztonsági szakemberek, valamint munkavédelmi oktatást tartó személyek képzése, hogy az oktatás során az információkat magabiztosan, érdekesen tudják átadni. Az oktatás ne csak egy kötelezően letudott dolog legyen, hanem valódi tudást nyújtson az oktatott személyek részére.

Olyan oktatók képzése, akik a későbbi oktatások során sikeresen elnyerik a dolgozók elkötelezettségét a biztonság iránt, és fejlesztik a biztonságtudatosságot.

A tanfolyam felépítése:

 • oktatási típusok, témák
 • oktatási segédletek, segédanyagok
 • oktatási stílusok
 • gyakorlat, workshop

A tanfolyam során a résztvevők feladatokat kapnak és workshop keretein belül már a tanfolyamon kipróbálhatják magukat. Nem csak az oktatótól, de a tanfolyam többi résztvevőjétől is visszajelzést kapnak, mi volt jó és mely területen szükséges még fejlődniük.

Gyakoroljuk az egyszemélyes és a csoportos oktatást is.
Megtapasztalhatja a résztvevő, hogyan kösse le egyetlen ember figyelmét vagy akár egy nagyobb közönséget.

Itt nem csak elméleti képzésen vesz részt, hanem gyakorlatot szerezhet, és fejlesztheti önmagát mások segítségével, valamint ötleteket, jó technikákat tanulhat az oktatótól és a társaitól is.

Egyéni védőeszközök

Egyéni védőeszköz meghatározás

Csapatunkat alkotó munkavédelmi szakmérnökök a jogszabály által szakvégzettséghez kötött védőeszközök meghatározását, kiválasztását elvégzi. A vállalatnál alkalmazott munkafolyamatoknak, és körülményeknek megfelelően segítünk a legoptimálisabb védőeszközök kiválasztásában.

Egyéni védőeszközök használatának oktatása

A munkáltató részéről nem elegendő a védőeszközök biztosítása a munkavállalók részére. A balesetek és egészségkárosodások megelőzésében fontos szerepe van a védőeszközök megfelelő használatának.

Ezért lényeges szereppel bír, hogy a munkavállaló tudja, mikor melyik védőeszközt kell viselni és hogyan.

Különösen kitérnénk itt az életet mentő – pl. leesés elleni eszközök, úgymint testheveder, zuhanásgátló stb. – védőeszközök helyes viselésére.

Egyéni védőeszközök biztosítása

Az egyedi igényeknek megfelelően jó minőségű, széles választékú védőeszközöket tudunk biztosítani minden piaci területen.

Munkabiztonsági dokumentációk fordítása

 

Sok esetben a multinacionális vállaltok belső szabályzataikat, formanyomtatványaikat központilag előírják minden leányvállalatuk számára, hogy azokat kötelezően bevezessék, és alkalmazzák.

Hazai környezetben azonban ezeket a dokumentációkat a vállalat hivatalos nemzetközi nyelvén nem lehet használni, ezért fordításuk, vagy akár helyi viszonyoknak megfelelően aktualizálásuk is szükséges. Ezen a speciális területen nagy segítségre szolgál a szakmai tudás és szakkifejezések ismerete a megfelelő fordítási minőség biztosításához.

Ebben tudunk segítséget nyújtani, akár nyelvtudás, akár kapacitás hiányában.

 • Szabályzatok

 • Jelentések

 • Jegyzőkönyvek

 • Tréning anyagok

 • Videó feliratok

 • Egyéb munkavédelmi dokumentációk

Egyéb munkabiztonsági szaktevékenység

Célkitűzésünk a jogszabályi minimumnak való megfelelésen túl gondolkodó vállalatok és vezetőik támogatása. Azon vállalatok vezetőivel és munkavállalóival tudunk együtt dolgozni, akik nem a bírságok elkerülését tartják szem előtt, hanem a munkatársaik testi és lelki egészségét, biztonságát.

Hisszük, hogy a biztonság ÉRTÉK, mert a munkavállaló is az. Olyan szolgáltatást, tanácsadást nyújtunk, mely valós értéket nyújt az ügyfeleinknek, és nem egy kötelezően letudott dolgot.

Tudjuk, hogy közös erőfeszítéssel szemléletváltozást és egy jól felépített munkabiztonsági rendszert tudunk kiépíteni.

Képzéseink is azon az elven alapulnak, hogy valódi tudást adjunk át.

Csapatunkat 15-20 éves tapasztalattal rendelkező munkabiztonsági szakmérnökök alkotják, aki hivatásuk elkötelezett gyakorlói.

Lépjen kapcsolatba velünk